Cenovnik

CENE SMEŠTAJA

 

SOBA

jednokrevetna 2.900,ºº RSD *
dvokrevetna 3.900,ºº RSD *
pomoćni ležaj 1.000,ºº RSD *
dnevni boravak u sobi 2.500,ºº RSD *

APARTMAN

jedna osoba 3.900,ºº RSD *
dve osobe 5.900,ºº RSD *
tri osobe 6.900,ºº RSD *
četiri osobe 7.900,ºº RSD *
dnevni boravak u apartmanu 3.500,ºº RSD *

Pansionski obrok 850,ºº RSD

 

Gore navedene su promotivne cene i važe do kraja meseca marta.

(*) Na navedene cene dodaje se boravišna taksa (130,ºº RSD) i osiguranje (11,ºº RSD).
U navedene cene smeštaja uključen je doručak.
Lica mlađa od 7 godina ne podležu plaćanju boravišne takse.
Lica između 7-15 godina plaćaju boravišnu taksu 50% od ukupnog iznosa.
Lica koja borave neprekidno duže od 30 dana, oslobođena su plaćanja boravišne takse.